Coldy

Förebygg, förkorta förloppet och lindra symtomen med Coldy:
Steg 1. Förebygg och stötta immunsystemet med sugtabletter.
Steg 2. Förkorta förloppet och förhindra att förkylningen bryter ut med näs- eller halsspray.
Steg 3. Lindra symtomen om förkylningen brutit ut med halsspray, oral lösning.