Coldy

Förebygga, förkorta förloppet och/eller lindra symtomen med Coldy.Steg 1. Förebygg och stötta immunsystemet med sugtabletter.Steg 2. Förkorta förloppet och förhindra att förkylningen bryter ut med näs- eller halsspray.Steg 3. Lindrar symtomen om förkylningen brutit ut med halsspray, oral lösning.