Vamin 18 g N/l elektrolytfri

Infusionsvätska, lösning 500 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

234:30

Köp via recept

EAN: 07046260652019