Vamin 18 g N/l elektrolytfri

Infusionsvätska, lösning 500 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår ej i förmån

Pris med recept

234:30

EAN: 07046260652019