Timosan

Depotögondroppar, lösning i endosbehållare Orifarm AB 1 mg/ml Timolol 90 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

536:87

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046260831162