Tegretol Retard

Depottablett 2care4 ApS 400 mg Karbamazepin 200 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

428:75

Köp via recept

EAN: 07046264763285