Targocid

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Orifarm AB 400 mg Teikoplanin 400 milligram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

701:09

Köp via recept

EAN: 07046260095885