Targocid

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Orifarm AB 400 mg Teikoplanin 400 milligram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

701:09

EAN: 07046260095885