Taptiqom

Ögondroppar, lösning i endosbehållare Medartuum AB 15 mikrogram/ml+5 mg/ml Tafluprost + timolol 90 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

640:91

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 17331009005254