Systamex vet.

Intraruminalinlägg, periodvis frisättning 3,75 g 24 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

4335:50

Köp via recept

EAN: 7046260812215