Suvaxyn Circo+MH RTU

Injektionsvätska, suspension 100 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

796:62

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046265179146