Sebacil vet.

Koncentrat till kutan lösning 500 mg/ml 250 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

467:-

Köp via recept

För behandling av olika parasiter på svin, får och hund. Svin: Mot löss och skabbkvalster. Får: Mot fästingar, lusflugor, pälsätande och blodsugande löss och skabbkvalster. Hund: Mot fästingar, loppor, pälsätande och blodsugande löss och skabbkvalster

EAN: 07046261586597

SV: 1 ml koncentrat innehåller: Foxim 500 mg, 1-Butanol, kalcium¬salt av Dodecylbenzolsulfonsyra, p-Metylfenyletyl(2,7)-fenoxy-¬polyglykol(27)-eter, p-Metylfenyletyl(2,7)-fenoxy-polyglykol(17)-eter,