Saniotic vet

Örondroppar/kutan suspension 20 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

145:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046265279143