Rompun vet.

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 5 x 25 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

1330:-

Köp via recept

Sedering till hund, häst, katt, nöt

EAN: 07046260235724

SV: "2 ml innehåller: Xylazinhydroklorid motsvarande xylazin 20 mg, natriumklorid, metylhydroxybensoat, natriumvätekarbonat, vatten för injektionsvätskor."