Rompun vet.

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 5 x 25 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår ej i förmån

Pris med recept

1330:-

Sedering till hund, häst, katt, nöt

EAN: 07046260235724

SV: "2 ml innehåller: Xylazinhydroklorid motsvarande xylazin 20 mg, natriumklorid, metylhydroxybensoat, natriumvätekarbonat, vatten för injektionsvätskor."
Förvaras vid högst 25°C, får ej frysas