Polyvinylalkohol APL Lösning 3%

Ögondroppar

476:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

1-2 droppar i vardera ögat flera gånger dagligen vid behov eller enligt läkarens föreskrift.

Kan användas av patienter med kontaktlinser.

Öppnad flaska är hållbar 5 dagar.

Tårsubstitut vid torra ögon.

Används ej vid överkänslighet mot något innehållsämne.

Inga kända interaktioner

Graviditet: Kategori A Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning: Grupp IVa Inga kända risker vid användning under amning.

Om dimsyn uppstår skall patienten avstå från att köra bil eller använda maskiner tills synen har klarnat.

Biverkningar: Lätt övergående sveda.

Du bör se till att flaskans spets ej vidrör ögat eller omgivande områden.

Öppnad flaska är hållbar 5 dagar.

EAN: 07322833344582

<p>Inga farmakologiskt aktiva ämnen.</p><p>Hjälpämnen</p><p>100 g ögondroppar, lösning innehåller:</p><p>Polyvinylalkohol 3 g</p><p>Natriumklorid</p><p>Vatten för injektionsvätskor</p><p>Utan konserveringsmedel</p>

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar