Polyvinylalkohol APL Lösning 3%

Ögondroppar

476:-

Fri frakt
Finns i webblager.
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

1-2 droppar i vardera ögat flera gånger dagligen vid behov eller enligt läkarens föreskrift.

Kan användas av patienter med kontaktlinser.

Öppnad flaska är hållbar 5 dagar.

Tårsubstitut vid torra ögon.

Används ej vid överkänslighet mot något innehållsämne.

Inga kända interaktioner

Graviditet: Kategori A Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning: Grupp IVa Inga kända risker vid användning under amning.

Om dimsyn uppstår skall patienten avstå från att köra bil eller använda maskiner tills synen har klarnat.

Biverkningar: Lätt övergående sveda.

Du bör se till att flaskans spets ej vidrör ögat eller omgivande områden.

Öppnad flaska är hållbar 5 dagar.

EAN: 07322833344582

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar