Parvoruvax vet.

Injektionsvätska, suspension 50 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

672:68

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264052174