Miniderm

Kutan emulsion 20 % 700 gram

295:-

Ord. butikspris 329:50

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Mild mjukgörande lotion för alla åldrar. Har vattenbindande egenskaper som normaliserar huden. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Miniderm behandlar torr hud hos både barn och vuxna. Miniderm har positiv effekt på hudens torrhet som bidrar till normalisering av huden.

Jämförpris 470:71/KG

EAN: 07319860706964

Kategorier:

Hudvård
Torr hud
Källa: Fass.se

Miniderm

20 % kutanemulsion

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får några biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD MINIDERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER MINIDERM
3. HUR DU ANVÄNDER MINIDERM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR MINIDERM SKA FÖRVARAS
6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD MINIDERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Vad används dåMiniderm för?

Miniderm används för att behandla torr hud.

Miniderm innehåller 20 % glycerol i en mjukgörande lotion (kutan emulsion). Glycerol har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER MINIDERM

Använd inte Miniderm:

- om du är allergisk mot glycerol eller något annat innehållsämne i Miniderm (anges i avsnitt 6).

Graviditet, amning och fertilitet

Miniderm kan användas under graviditet och amnning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Miniderm påverkar inte körförmåga eller användning av maskiner.

Miniderm kutan emulsion innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat

Etyl- och metylparahydroxibensoat kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


3. HUR DU ANVÄNDER MINIDERM

Doseringsanvisning

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

Lotionen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket lotion som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Miniderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (fler än 1 av 100 användare): lokal övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR MINIDERM SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är glycerol 200 mg/g.

- Övriga innehållsämnen är: hydrogenerad rapsolja, medellångkedjiga triglycerider, hårdfett, dimetikon, glycerolmonostearat 40-55, dokosanol, cetylfosfat, xantangummi, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), natriumcitrat, natriumhydroxid, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: vit lotion (kutan emulsion)

Förpackningsstorlekar: Plastflaska (polyeten) med pump, 350 g och 700 g

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige

Tillverkare

Medgenix Benelux n.v., Belgien


Denna bipacksedel godkändes senast den

2014-08-22

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar