Lamotrigin 1A Farma

Tablett 2care4 ApS 200 mg Lamotrigin 50 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

278:26

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046264783849