Lamotrigin 1A Farma

Tablett 2care4 ApS 100 mg Lamotrigin 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

250:45

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264340042