Lamictal

Tuggtablett/dispergerbar tablett 2care4 ApS 25 mg Lamotrigin 56 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

128:22

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264114452