Kaliumpermanganat APL

Kutan lösning 0,1 % 500 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

283:24

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07322833492740