Nyhet

Ibumax 200 mg

Ibuprofen, filmdragerad tablett, 30 st

22:-

Kampanj

Gäller t.o.m. 18 maj

Ord. butikspris 44:50

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Fri frakt

Fler produkter inom kampanjenFinns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Receptfritt läkemedel. Smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande. Används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd. Från 6 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.
Ibumax tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Ibumax är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande. Ibumax används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar. Ibuprofen som finns i Ibumax kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i bipacksedeln. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

EAN: 07046260379831

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Ibumax tabletter 200 mg Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar. Vuxna och ungdomar över 12 år (?40 kg): 1-2 tabletter (200-400 mg) som engångsdos eller vid behov 3-4 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1 200 mg). Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt. Barn 6-12 år (?20 kg): 1 tablett (200 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (600 mg). Menstruationssmärtor: Vuxna och ungdomar över 12 år (?40 kg): 2 tabletter (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1 200 mg). Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och un