Hippotrim vet.

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml + 40 mg/ml 12 x 100 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

1477:-

Köp via recept

Behandling av infektioner hos nöt, häst och svin orsakade av mikroorganismer känsliga för trimetoprim och sulfonamid.

EAN: 07046261230599

SV: 2 ml innehåller: Sulfadiazin 200 mg, trimetoprim 40 mg, klorkresol, dinatriumedetat, n-methylpyrrolidon, natriumformaldehydsulphoxylat, natriumhydroxid för pH-justering, vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

Förvaras vid högst 25°C.