Välvald

Fludent Mint

Sugtablett 0,25 mg Natriumfluorid 200 styck

51:-

Välvald

Ord. butikspris 69:90

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Receptfritt läkemedel. Fludent sugtabletter används förebyggande mot hål i tänderna. Barn under 12 år bör endast använda Fludent sugtabletter på tandläkares rekommendation. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 0:35/ST

EAN: 07046670220846

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Mun och tänder
Källa: Fass.se

Fludent Mint, Fludent Banan

sugtabletter, Fludent Mint 0,25 mg, 0,50 mg och 0,75 mg * Fludent Banan 0,25 mg

Användarinformation

Observera att tandläkaren/läkaren eller tandhygienisten kan ha ordinerat sugtabletterna för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i patientinformationen. Följ alltid tandläkarens/läkarens eller tandhygienistens ordination eller anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller sugtabletterna?

Verksamt ämne: Natriumfluorid motsvarande 0,25 mg, 0,5 mg respektive 0,75 mg fluor.

Övriga innehållsämnen: Makrogol, magnesiumstearat, polyvidon, sorbitol (E 420), xylitol (E 967), talk, pepparmint- respektive bananarom.

Utseende: Vit, rund tablett, märkt "NaF" på ena sidan och på andra sidan utan märkning för 0,25 mg respektive märkt med "2" för 0,5 mg respektive märkt med "3" för 0.75 mg.

Smak: Pepparmint respektive banan.

Hur verkar sugtabletterna?

När man suger på Fludent sugtabletter avges fluor till saliven. Därifrån tas fluor upp av tandemaljen och gör den mera motståndskraftig mot kariesangrepp (hål i tänderna).

Innehavare av försäljningstillstånd

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Information lämnas av

Teva Sweden AB

Box 1020

251 10 Helsingborg

Vad används sugtabletterna för?

Fludent sugtabletter används förebyggande mot karies (hål i tänderna) hos personer med ökad risk för karies, bl a vid muntorrhet (t ex vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist.

Att tänka på innan och när sugtabletterna används

Barn under 12 år bör endast använda fluor sugtabletter på tandläkares/läkares eller tandhygienists ordination.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Inga kända risker vid användning vid amning.

Trafikvarning

Inga kända risker.

Doseringsanvisning

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år:

Sugtabletter 0,25 mg: 1 sugtablett 6 gånger dagligen. Sugtabletter 0,50 mg: 1 sugtablett 3 gånger dagligen. Sugtabletter 0,75 mg: 1 sugtablett 2 gånger dagligen.

Vid samtidig användning av fluortandkräm, fluortuggummi eller vid fluorsköljning ska dosen minskas.

Dosering till barn under 12 år:

Endast enligt tandläkares/läkares eller tandhygienists rekommendation.

Fördela dosen över dagen. Tag gärna sugtabletten efter att du ätit.

Bruksanvisning

Sug på tabletten, så att den får verka så länge som möjligt i munnen. Om det är svårt för de minsta barnen att suga på tabletten kan den krossas före intag. Eventuellt kan barnet tugga sugtabletten.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan sugtabletterna ge?

Hos barn under 12 år kan för höga fluordoser - samtidig användning av flera fluorpreparat som tandkräm, tabletter och/eller tuggummi - ge upphov till lätt emaljförändring (emaljfluoros) med obetydliga, vita fläckar på kindtänderna som resultat.

I mycket sällsynta fall har svullnad i munhåla/svalg rapporterats efter användning av natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

Förvaring och hållbarhet

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

All medicin ska förvaras oåtkomligt för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Senaste revision.

2020-12-15

Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Mun och tänder
  Laddar
  Laddar
  Laddar
  Laddar
  Laddar
  Laddar
  Laddar
  Laddar
  Laddar
  Laddar