Entocort

Depotkapsel, hård Medartuum AB 3 mg Budesonid 90 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1199:92

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 17331009001782