Enstilar

Kutant skum 2care4 ApS 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Kalcipotriol + betametason 2 x 60 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1250:77

Köp via recept

EAN: 7046265021087