Depo-Medrol

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta Orifarm AB 40 mg/ml Metylprednisolon 2 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

104:53

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260242555