Depo-Medrol

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta Orifarm AB 40 mg/ml Metylprednisolon 2 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

104:53

EAN: 07046260242555