Daktarin Oral Gel 20 mg/g

20 mg/g 80 g

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

885:50

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.