Canoderm

Kutan emulsion 5 % 350 gram

154:-

Ord. butikspris 184:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från CanodermAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Mjugörande emulsion för huden med vattenbindande och uppbyggande egenskaper. Förebygger exemutbrott. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförpris 528:29/KG

EAN: 07319865395446

Källa: Fass.se

Canoderm

5% kutanemulsion

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR CANODERM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM
3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV CANODERM

Vad innehåller Canoderm ?

Canoderm innehåller 5% karbamid i en mjukgörande emulsion. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.

Innehavare av godkännande för försäljning

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Tillverkare

CCS AB, Borlänge, Sverige

Bioglan AB, Malmö, Sverige

Medgenix Benelux nv, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgien

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

Plastburk med pump, 350 g.

Plastburk med pump, 700 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är karbamid 50 mg/g (5 %).

- Övriga innehållsämnen är fraktionerad kokosnötolja, cetostearylalkohol, polysorbat 60, hydrerad rapsolja, glycerol, karbomer, dimetikon, lättflytande paraffin,glycerolpolymetakrylat, propylenglykol, propylparahydroxibensoat (E 216), och metylparahydroxibensoat (E218), natriumlaktatlösning, mjölksyra, stearinsyra, renat vatten.

1. VAD ÄR CANODERM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Vit emulsion

Vad används dåCanoderm för?

Canoderm används för att behandla torr hud av olika ursprung.

2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM

Använd inte Canoderm:

- om du är allergisk mot karbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Var särskilt försiktig med Canoderm:

Undvik att smörja emulsionen i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.

Graviditet

Canoderm kan användas under graviditet och amning.

Amning

Canoderm kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Canoderm påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Canoderm:

Canoderm innehåller propyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda). Canoderm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM

Doseringsanvisning

Smörj in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Emulsionen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26 751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. FÖRVARING AV CANODERM

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Förvaras vid högst 25o C

Används före utgångsdatum som anges på burken efter Utg.dat.:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Denna bipacksedel godkändes senast den

2018-04-27

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar