Borsyresprit APL

Örondroppar, lösning 4 % 20 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

378:26

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07322833326434