Baymite vet

Koncentrat till spray, emulsion 500 mg/ml 5000 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår ej i förmån

Pris med recept

4775:-

Behandling av angrepp av röda hönskvalster (Dermanyssus gallinae) känsliga för organofosfater, i uppfödningsanläggningar för unghönor och värphöns, i närvaro av djuren.

EAN: 07046261546072

Foxim 500 mg/ml, 1-butanol, kalciumsalt av dodecylbenzolsulfonsyra, p-metylfenyletyl(2,7)-fenoxy-polyglykol(27)-eter, p-metylfenyletyl(2,7)-fenoxy-polyglykol(17)-eter, xylen, metylisobutylketon
"Spraylösningen sprayas på burarna i närvaro av fjäderfä. Förvaras vid högst 25 ºC