Baycoxine vet

Oral suspension 50 mg/ml 1000 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

2195:-

Köp via recept

Förebyggande av symtom på koccidios, en smittsam parasitsjukdom i tarmen hos mycket unga nöt, svin och får. Behandling skall ske på gårdar med känd historik av koccidios och bidrar även till reduktion av smitta.

EAN: 7046265328698

1 ml innehåller: Toltrazuril 50,0 mg, natriumbensoat (E211) 2,1 mg, natriumpropionat (E281) 2,1 mg, natriumdioktylsulfosuccinat (dokusatnatrium), simetikonemulsion, bentonit, vattenfri citronsyra, xantangummi, propylenglykol och renat vatten.

Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 6 månader.När förpackningen öppnats för första gången bör ett datum för sista förbrukningsdag fastställas. Sista förbrukningsdag beräknas utifrån den hållbarhetstid som är angiven i denna information. Datum för sista förbrukningsdag bör skrivas i avsedd ruta på etiketten.