Avaxim

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 10 x 0,5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

2290:50

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 03664798006179