Airflusal Forspiro

Inhalationspulver, avdelad dos 2care4 ApS 50 mikrogram/250 mikrogram/dos Salmeterol och flutikason 60 dos(er)

Du behöver ett recept för att kunna köpa denna vara. Om du har ett recept kan du handla genom att logga in med ditt bank-ID.

Ordinarie pris (Högkostnadsskyddet gäller)

290:39

Köp via ditt recept
Aktuella erbjudanden

EAN: 7046263903743