APO-go PEN

Injektionsvätska, lösning Medartuum AB 10 mg/ml Apomorfin 5 x 3 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1456:91

Köp via recept

EAN: 17331009003632