MENY

Läkemedelsutbyte – vad är det?

Läkemedelsutbytet är en del av högkostnadsskyddet för medicin. I korthet innebär det att du kan få ett annat, likvärdigt läkemedel istället för det läkemedel som står på receptet.

På den här sidan

• Varför frågar vi dig om rekommenderat utbyte?
• Periodens vara
• Vad är generika?
• Vad händer om jag inte går med på utbyte?
• Exempel – nekat läkemedelsutbyte
• Mer läsning om läkemedelsutbytet

 

Varför frågar vi dig om rekommenderat utbyte?

Alla apotek är skyldiga att erbjuda byte till ett likvärdigt läkemedel om det finns ett. När din läkare skriver ett recept till dig är hon eller han medveten om att du kan bli rekommenderad ett utbyte.

Oavsett om du hämtar ut dina recept på webben eller i ett av våra apotek, kommer vi att fråga dig om du vill byta till det rekommenderade läkemedlet istället för det som står på receptet. 

Periodens vara

De läkemedel och andra varor i läkemedelsförmånen som ska rekommenderas kallas periodens vara. De bestäms månadsvis av TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket). 

Periodens vara väljs i första hand med sikte på lägsta möjliga pris, men man tar även hänsyn till saker som varans tillgänglighet på marknaden, olika förpackningsstorlekar och varans hållbarhet. Lite förenklat kan man säga att för varje förpackningsstorlek väljs den tillverkare som kan erbjuda varan till lägst pris och i tillräckligt stor mängd. 

Vad är generika?

Den här typen av utbytesläkemedel kallas generika. De innehåller samma mängd verksamt ämne som det läkemedel som står på receptet men har ofta ett lägre pris. Vilka preparat som är likvärdiga och därmed utbytbara bedöms av Läkemedelsverket.

Vad händer om jag inte går med på utbyte?

Du måste inte gå med på läkemedelsutbytet. Om du vill kan du välja att stå kvar vid det läkemedel som står på receptet, men då får du själv stå för en eventuell merkostnad, om den varan är dyrare, vilket den oftast är. Merkostnaden ingår inte i ditt högkostnadsskydd.

Ditt högkostnadsskydd påverkas på två sätt:

• Du får inte rabatt för merkostnaden.

• Merkostnaden bidrar inte till din totala kostnad under förmånsperioden.

Exempel – nekat läkemedelsutbyte

Låt oss säga att du har fått recept på läkemedel A men rekommenderas att byta till läkemedel B som är billigare. Läkemedel A kostar 300 kronor och läkemedel B kostar 200 kronor. Vi antar att din rabattnivå i högkostnadsskyddet är 50 %. 

Om du accepterar bytet till läkemedel B, kostar medicinen 200 kronor. Du får 100 kronors rabatt via högkostnadsskyddet och betalar själv resterande 100 kronor. Din totala kostnad under förmånsperioden ökar med hela din kostnad för köpet, alltså 100 kr. 

Om du däremot väljer det dyrare alternativet läkemedel A, får du ändå nöja dig med 100 kronors rabatt. Du får själv betala resterande belopp, alltså 200 kronor, och din totala kostnad under förmånsperioden ökar ändå bara med 100 kronor, den kostnad du skulle ha haft om du hade accepterat läkemedelsutbytet.

Mer läsning om läkemedelsutbytet

Mer information om läkemedelsutbyte på apotek hittar du hos TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.