MENY

Varför frågar vi dig om rekommenderat utbyte? Alla apotek är skyldiga att erbjuda byte till ett likvärdigt läkemedel. När din förskrivare skriver ett recept till dig är hon eller han medveten om att du blir rekommenderad ett utbyte.

Det läkemedel som ska rekommenderas bestäms av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, utifrån lägsta nuvarande pris och tillgänglighet på marknaden. Dessa kallas generika och innehåller samma mängd verksamt ämne som det din förskrivare angett på receptet. Det är Läkemedelsverket som bedömer vilka preparat som är likvärdiga och därmed utbytbara.

Om du av någon anledning inte vill ha det rekommenderade utbytet, utan det läkemedel som anges på receptet, får du själv stå för en eventuell merkostnad. Merkostnaden ingår då inte i ditt högkostnadsskydd.

Ytterligare information om utbyte på apotek finns på www.tlv.sewww.tlv.se