MENY

Läkemedelsutbyte – vad är det?

Ibland blir du tillfrågad på apotek om du vill ha en likvärdig medicin av en annan sort istället för den som står på receptet. Detta är på grund av läkemedelsutbytet, en del av högkostnadsskyddet för medicin. I korthet innebär det att den medicin som föreslås alltid är den som ingår i läkemedelsförmånen och det brukar innebära det billigaste priset.

På den här sidan

• Varför frågar vi dig om rekommenderat utbyte?
• Vad händer om jag inte går med på utbyte?
• Periodens vara
• Vad är generika?
• Exempel – nekat läkemedelsutbyte
• Mer läsning om läkemedelsutbytet

simone-van-der-koelen-611419-390x390.jpg

Varför frågar vi dig om rekommenderat utbyte?

Läkemedelsutbytet bestäms av en myndighet som heter TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket). TLV bestämmer månadsvis vilka varor som ingår i Läkemedelsförmånen, och alla apotek är sedan skyldiga att erbjuda dig att byta till dessa. När din läkare skriver ett recept till dig så vet hon eller han att varan kan komma att bli utbytt.

Bytet sker alltid till en annan vara som innehåller samma läkemedel. Det är alltså INTE fråga om att du plötsligt får ett helt annat läkemedel. Varan som du byter till innehåller alltid samma läkemedel men kommer från en annan tillverkare och har ett annat namn.

Oavsett om du hämtar ut dina recept på webben eller i ditt lokala Kronans Apotek, kommer vi att fråga dig om du vill byta till det rekommenderade läkemedlet istället för det som står på receptet. 

Vad händer om jag inte går med på utbyte?

Du måste inte gå med på läkemedelsutbytet. Om du vill kan du välja att stå kvar vid den vara som står på receptet. Då får du själv stå för merkostnaden om den varan är dyrare, vilket den ofta är. 

Om du nekar till läkemedelsutbytet påverkas ditt högkostnadsskydd på två sätt:

  • Högkostnadsskyddet ger inte rabatt för merkostnaden.
  • Merkostnaden räknas inte in i din totala kostnad under förmånsperioden.

Periodens vara

De läkemedel och andra varor som ska ingå i läkemedelsförmånen kallas "periodens vara". De bestäms månadsvis av TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket) och alla apotek måste rekommendera läkemedelsutbyte om det finns ett likvärdigt läkemedel som ingår i förmånen. 

Vilka läkemedel som är likvärdiga och därmed utbytbara bedöms av Läkemedelsverket.

Periodens vara väljs i första hand med sikte på lägsta möjliga pris, men man tar även hänsyn till saker som varans tillgänglighet på marknaden, olika förpackningsstorlekar och varans hållbarhet. Lite förenklat kan man säga att för varje förpackningsstorlek väljs den tillverkare som kan erbjuda varan till lägst pris och i tillräckligt stor mängd. 

Vad är generika?

Varan som erbjuds istället för den förskrivna varan kallas generika. Det är en produkt som innehåller samma mängd av det verksamma ämnet som varan på receptet, men som ofta har ett lägre pris. Det är i princip samma läkemedel men från en annan tillverkare. 

Exempel på nekat läkemedelsutbyte

Låt oss säga att du har fått recept på läkemedel A men rekommenderas att byta till läkemedel B som är billigare. Läkemedel A kostar 300 kronor och läkemedel B kostar 200 kronor. Vi antar att din rabattnivå i högkostnadsskyddet är 50 %. 

Om du accepterar bytet till läkemedel B, kostar medicinen 200 kronor. Du får 100 kronors rabatt via högkostnadsskyddet och betalar själv resterande 100 kronor. Din totala kostnad under förmånsperioden ökar med hela din kostnad för köpet, alltså 100 kr. 

Om du däremot väljer det dyrare alternativet läkemedel A, får du ändå nöja dig med samma rabatt, 100 kronors. Du får själv betala resterande belopp, alltså 200 kronor, och din totala kostnad under förmånsperioden ökar ändå bara med 100 kronor, den kostnad du skulle ha haft om du hade accepterat läkemedelsutbytet.

Mer läsning om läkemedelsutbytet

Mer information om läkemedelsutbyte på apotek hittar du hos TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.

Senast uppdaterad 2018-11-22