Antigentest – Snabbtest för pågående covid-19

Har du symtom på covid-19? Då kan du göra ett antigentest för att se om du har pågående infektion. Testet kan utföras hemma och du får resultat inom 30 minuter.

Vad är ett antigentest?

Antigentester visar om du har pågående covid-19. Ett antigentest känner av proteiner som finns på virusets yta och ger ofta svar redan inom 10-30 minuter. Testet är enkelt att utföra och tas antingen i näsan eller i svalget beroende på vilket antigentest som används. Tillförlitligheten beror bland annat på när i infektionsförloppet testet används och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att antigentest genomförs senast den femte dagen med symtom.

Vad är skillnaden mellan antigentest och PCR-test?

Antigentest är användbart när det finns behov av ökad testkapacitet och snabba testsvar. Det kräver en större mängd virus än PCR-test och om testet tas senare i infektionsförloppet än rekommenderat blir det mindre tillförlitligt.

Boson antigentest för covid-19

Boson antigentest är ett CE-godkänt självprovtagningstest för att påvisa pågående infektion av covid-19. Testet tas på egen hand hemma med hjälp av en tops i näsan och du får resultat inom 15-20 minuter. Testet har både hög specificitet och sensitivitet. Tänk på att testresultatet inte kan användas som reseintyg. Boson antigentest finns som både 1-pack och och 5-pack.

Hur du använder Humasis hemtest för covid-19

Testet utförs genom att du själv tar nasalt svabbprov ca 2 cm in i vardera näsborre och läser sedan av resultat efter 15-20 minuter. Testet har sensitivitet på 91.9% och specificitet på 99.6%. Humasis hemtest för covid-10 kan inte användas som reseintyg. Här ser du även en video som visar hur du utför testet.