Tillbaka till Enade mot cancer

Symtom på bröstcancer – och varför får man det?

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Ju tidigare den upptäcks desto större är chanserna att överleva. Förutom mammografi kan man upptäcka tecken på bröstcancer själv genom att känna på brösten regelbundet. Här berättar vi om några vanliga symtom. Längre ner lär vi dig hur du själv kan upptäcka eventuella förändringar i brösten.

Varför får man bröstcancer?

Det är svårt att säga exakt varför en person får bröstcancer, men det finns vissa välkända riskfaktorer. Forskning har visat att både livsstil och ärftlighet kan påverka risken att få bröstcancer. Risken att drabbas ökar med åldern.

Hormonet östrogen

Stora mängder östrogen i kroppen under långa perioder ökar risken för bröstcancer. Att få mens i tidig ålder och att komma in i klimakteriet sent innebär att östrogen påverkar kroppen extra länge. Därför höjer dessa faktorer risken för att drabbas. Detsamma gäller om du använder p-piller under många år eller får hormonbehandlingar mot klimakteriebesvär under mer än fem år. Att föda barn tidigt och amma anses minska risken att få bröstcancer.

Alkohol

Risken att drabbas av bröstcancer tycks öka om du har en hög konsumtion av alkohol.

Ärftlighet

Har du en nära anhörig, mamma, syster eller moster som haft bröstcancer, särskilt om de fick cancer före 50 års ålder, kan det handla om en ärftlig bröstcancer. I samma ärftlighet ligger också en ökad risk för äggstockscancer. Har du dessa anlag har du en högre risk att få bröstcancer än kvinnor i allmänhet. Har du flera släktingar som haft bröstcancer eller cancer i äggstockarna kan du få en remiss av din läkare till en särskild mottagning för utreda om du riskerar att drabbas av ärftlig cancer. Sådana mottagningar finns på flera ställen i landet. Man kan genom till exempel blodpros se om du har den förändrade gen som kan ge ärftlig bröstcancer. För att det ska vara möjligt med gentestning måste den sjuka släktingen också gå med på att testas.

Fakta om bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. 2021 drabbades 8 700 kvinnor av bröstcancer. Tack vare att fler cancerfall upptäcks tidigt och att behandlingsmetoderna går framåt har chanserna till tillfrisknande ökat de senaste åren.

Bröstcancer hos män

Att män får bröstcancer är ovanligt. Cirka 60 män får bröstcancer per år i Sverige. Behandlingen är densamma som för kvinnlig bröstcancer.

Få svar på dina frågor om bröstcancer

Bröstcancerförbundet är intresseorganisationen som driver bröstcancerbehandlades frågor i samhället. Bröstcancerförbundet har ett utvecklat kontaktnät i Sverige för dem som behöver stöd och hjälp. Ingen skall behöva kämpa ensam med sin bröstcancer! Här kan du hitta ett närståendestöd att prata med. På Bröstcancerförbundet hittar du också din närmaste bröstcancerförening.

Källor: Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – Bröstcancerförbundet www.1177.se – Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

  • Tips och råd banner, Ladda ner doktor.se
Senast granskad 2021-06-08