Covid-19 vaccination i Sverige

Vaccination skyddar dig och andra mot sjukdomen covid-19. Alla som bor i Sverige och är fyllda 12 år erbjuds gratis vaccin mot covid-19.

Prioritetsordning

Hur mycket man drabbas av viruset beror på ålder, allmäntillstånd och om man har några andra sjukdomar. Därför sker vaccineringen i Sverige i prioritetsordning. De personer som löper störst risk för att drabbas av svår sjukdom och död från covid-19 erbjuds vaccinering först. Även viss sjukvårdspersonal prioriteras. I dagsläget har alla som är 12 år och uppåt möjlighet att vaccinera sig mot covid-19. Det finns mer information om prioritetsordningen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Boka vaccination mot covid-19

Kronans apotek har avslutat sitt uppdrag att vaccinera mot covid-19 i regionerna Dalarna, Skåne samt Västra Götaland. Du hittar information om hur du går tillväga för att boka tid för vaccination i just din region på 1177 Vårdguiden.

Kvinna som ler

Är coronavaccin säkert?

Det finns många som känner oro eftersom vaccin mot covid-19 har tagits fram snabbt. Det sprids också många falska påstående om vaccinerna. Det är viktigt att komma ihåg att alla läkemedel, inklusive alla coronavacciner, utvecklas och testas på samma sätt och all dokumentation finns offentlig. Det finns mer information om hur vaccin godkänns på Läkemedelsverkets hemsida. Du kan också prata med en sjuksköterska eller en läkare om du har frågor om vaccin.

En snabb prestation i kampen mot covid-19

Hur har vaccin kunnat tas fram så snabbt? Det finns några viktiga anledningar:

  • Det gjordes en snabb kartläggning av viruset
  • Det finns tidigare lärdomar från andra coronavirus som liknar SARS-CoV-2
  • Studier har utförts parallellt istället för efter varandra
  • Det finns en internationell pandemiberedskap och internationella avtal undertecknades snabbt
  • Enorma ekonomiska resurser har satsats på vaccinforskningen

Olika sorters vaccin

Det finns olika godkända vaccin i Sverige. Olika vaccin rekommenderas för olika åldersgrupper.

  • Comirnaty, som är utvecklat av Pfizer och BioNTech
  • Spikevax, som är utvecklat av Moderna
  • Vaxzevria, som är utvecklat av AstraZeneca
  • Covid-19 Vaccine Janssen som är utvecklat av Janssen-Cilag

Biverkningar av coronavaccin

Efter att ha tagit vaccinationen är det vanligt att känna sig öm på stickstället i armen. Du kan också känna dig trött, frusen eller få huvudvärk inom det första dygnet. Vissa får feber eller ont i lederna. Oftast är besvären lindriga och går över inom ett par dagar. Mer information om kända biverkningar finns i bipacksedeln för respektive vaccin. Du kan hitta bipacksedlarna på FASS.se.

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd

Fortsätt att hålla en god handhygien och stanna hemma vid minsta symtom, även när du är fullt vaccinerad. Det beror på flera saker. Dels på grund av att det ändå finns en viss risk att du kan bli sjuk. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd. Det beror också på att effekten från vaccinet avtar med tiden. Eftersom vaccinen är nya vet man inte än hur länge skyddet från dem varar. En annan mycket viktig anledning till att fortsätta följa rekommendationerna är för att skydda andra. Vaccineringen minskar risken för att smitta andra, men det finns ändå en viss risk att du kan sprida smittan vidare. Till exempel kan du få viruset på händerna och sedan föra det vidare.

Senast granskad 2021-07-06