MENY

Receptregistret

Receptregistret är ett elektroniskt register där information om recept sparas. De uppgifter som behandlas är det elektroniska receptet, samt ändringar och expeditioner som gjorts på receptet.

Syftet med att spara uppgifterna är att ett apotek ska kunna expediera direkt på det elektroniska receptet.

Det elektroniska receptet är tillgängligt på alla apotek i Sverige. Du som individ har rätt till registerutdrag och till rättelse av felaktiga uppgifter.

För att du ska kunna hämta ut elektroniska recept, på apotek eller på webben, krävs att du först ger ditt samtycke till att visa dina recept i receptregistret. Samtycket behöver bara lämnas en gång och gäller tillsvidare på alla apotek i Sverige.

Samtycket gäller tills vidare och du som individ kan när som helst, på vilket apotek som helst begära att ett eller flera av de elektroniska recepten överförs till pappersformat. Detta gäller dock ej personer som lämnat dossamtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att besöka ett av våra lokala apotek.

Det är eHälsomyndigheten som ansvarar för Receptregistret samt är personuppgiftsansvarig.