MENY

Receptregistret – vad är det?

På den här sidan

• Vad är Receptregistret?
• Fördelen med elektroniska recept
• Varför finns det ett receptregister?
• Dina rättigheter gentemot Receptregistret
• Receptregistrets olika delregister
• Vad är Receptdepån?
• Var lagras djurrecept?

Vad är Receptregistret?

Receptregistret innehåller information om dina och andras recept på läkemedel. Tack vare Receptregistret finns dina recept tillgängliga på apotek i hela landet och på nätet. Det är eHälsomyndigheten som ansvarar för Receptregistret.

De uppgifter som lagras i Receptregistret är bland annat själva det elektroniska receptet (e-receptet), men även vilka ändringar och expeditioner som har gjorts på receptet sedan det förskrevs, hur mycket du har betalat för medicin och så vidare. 

Fördelen med elektroniska recept

Så snart din förskrivare* har lagt in receptet i datorn finns det elektroniska receptet tillgängligt på alla apotek i hela landet, inklusive apotek på nätet. Det gör att du kan hämta ut din medicin på ett väldigt smidigt sätt, oavsett var du är.

Tips: Du vet väl att du kan hämta ut dina recept här på sajten med fri hemleverans? Gå till Mina Recept och följ instruktionerna!

*Ordförklaring: Med förskrivare menas den person som skriver ut ditt recept. Det kan vara en läkare eller en sjuksköterska, en barnmorska, en veterinär eller en behörig person från ytterligare ett antal yrkesgrupper.

Varför finns det ett receptregister?

Syftet med att lagra alla receptuppgifter i ett centralt register är att vilket apotek som helst ska kunna expediera dina recept så smidigt som möjligt, men också på ett tryggt och säkert sätt. 

Dina rättigheter gentemot Receptregistret

För att du ska kunna hämta ut elektroniska recept, på ett vanligt apotek eller på nätet, krävs att du först ger ditt samtycke till att dina recept lagras i Receptregistret. Du behöver bara lämna samtycke en gång, och samtycket gäller för alla apotek i Sverige.

Samtycket gäller tills du återkallar det. Du kan när som helst, på vilket apotek som helst, begära att ett eller flera av dina elektroniska recept ska överföras till pappersformat och raderas ur Receptregistret. 

Dossamtycke: Om du har lämnat dossamtycke måste du besöka det dosapotek där du är kund om du vill dra tillbaka samtycket.

Du kan också när som helst begära ett registerutdrag från Receptregistret, och du kan vid behov begära rättelse av felaktiga uppgifter i registret. Informationen i Receptregistret lagras i 15 månader. Personuppgiftsansvarig för Receptregistret är eHälsomyndigheten.

Receptregistrets olika delregister

Receptregistret består i själva verket av ett antal olika delregister som fyller olika syften.

Delregister som ingår i Receptregistret:

Receptdepå human

Det här är det register där dina e-recept lagras. Ofta är det just det här delregistret man syftar på när man pratar om Receptregistret, precis som vi gjorde här ovanför, för enkelhets skull.

Samtyckesregistret

Ett register som bland annat visar om du har gett samtycke till att dina e-recept får lagras i Receptregistret, se ovan.

Högkostnadsdatabasen

Register över all information som har med ditt högkostnadsskydd att göra – startdatum för din förmånsperiod, din totala kostnad under perioden och så vidare. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Legitimationsregistret

Av det här registret framgår vem som har rätt att förskriva vilka läkemedel. Här listas till exempel läkare, sjuksköterskor och veterinärer och för vilka typer av läkemedel var och en har förskrivningsrätt. 

Innan farmaceuten på Kronans Apotek får expediera ditt recept måste de kolla att din förskrivare verkligen är behörig att skriva ut den medicinen. Även när du hämtar ut recept på nätet kommer en av våra legitimerade farmaceuter göra den här kontrollen, för din trygghet.

FOTA 

Register över vilka läkemedel och andra varor som är förmånsberättigade inom Högkostnadsskyddet för medicin.

Vad är Receptdepån?

Receptdepån är en del av Receptregistret, ett av Receptregistrets delregister. Receptdepån heter mer formellt "Receptdepå human" för att skilja det från ”Receptdepå djur”. Det är i Receptdepå human som dina "humanrecept" lagras, alltså de e-recept som rör dig själv och inte dina djur. 

Var lagras djurrecept?

Djurrecept lagras i ett eget receptregister som heter "Receptdepå djur".