MENY

Håll igång - kost och träning för seniorer

Pensioneringen är en stor livshändelse som för många innebär förhoppningar om en övergång till ett lugnt och behagligt liv med frihet att själva forma sina dagar.

För somliga blir det så men för andra känns pensioneringen mest som en förlust av inkomst, arbetskamrater och ett socialt sammanhang i vilket man känner sig behövd. Förlusterna kan i värsta fall leda till minskad självkänsla och i värsta fall livsleda, enligt en studie från Linnéuniversitetet*.

Psykisk ohälsa och framför allt depression är för individer mellan 65-80 år en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet. Enligt studien känner sig över en fjärdedel av de äldre ensamma och tio procent uppvisar depressiva symtom.

Motion och hälsosam kost är relativt enkla metoder som kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan i rätt riktning. Motion kan förbättra vårt psykiska välmående eftersom alla organ i kroppen som berörs av våra stressreaktioner påverkas när vi rör på oss. Med ökande ålder får god fysisk funktion också större betydelse för överlevnad och välmående än frånvaro av sjukdom. Det är aldrig för sent att börja träna och röra på sig. En 80-åring är lika träningsbar som en 30-åring. En 80-åring kan faktiskt öka sin kondition och muskelstyrka med mellan 50 och drygt 100 procent, enligt 1177.se. Ett gott åldrande präglas av att kunna klara sig själv vilket förutsätter god fysisk funktion och bevarade minnesfunktioner.

Medelhavskost

Äldre personer har ett högre behov av protein än yngre, enligt Nordiska näringsrekommendationerna (NNR). Hälsosam mat för äldre är det som ibland kallas medelhavskost, vilket är kost rik på grönsaker, baljväxter, frukt, ljust kött/fågel, olivolja, frön och nötter.

Källa: Idrottsforskning.se, Centrum för idrottsforskning

 

Produkter för dig som håller igång:

Senast uppdaterad: 2019-05-28