MENY

Skillnaden mellan KOL och astma

Det är ibland svårt att skilja KOL från astma, men en läkare kan ställa rätt diagnos med lämpliga undersökningar tillsammans med en noggrann beskrivning av symtom.

Eftersom både KOL och astma är vanliga sjukdomar finns det personer som får båda sjukdomarna. Andnöden vid KOL utvecklas långsamt, under många års tid. Vid astma däremot får man ofta anfall av andnöd. Det är också vanligare med allergiska besvär bland personer som har astma än hos personer med KOL.

 

KOL

Astma

Oftast rökare.

Oftast icke rökare.

Ovanligt före 40-års ålder.

Symtomen kan debutera i alla åldrar, ofta redan hos barn.

Utvecklas långsamt.

Debuterar akut.

Symptomen förvärras successivt.

Symptomen varierar i svårighetsgrad, personen kan vara besvärsfri i långa perioder.

Andfåddhet vid ansträngning, i svåra fall även vid vila.

Känns som att andas genom ett sugrör.

Ständigt nedsatt lungfunktion.

Oftast normal lungfunktion mellan anfallen.

Besvären ökar på vintern.

Besvären ökar oftast på våren och sommaren.

Ingen koppling till allergier.

Mer än hälften har allergier.

Begränsad effekt av luftrörsutvidgande läkemedel

God effekt av luftrörsutvidgande läkemedel och av inhalationssteroider.