MENY
header_lakemdel.png

Lämna in överblivna läkemedel

Om du lämnar dina överblivna läkemedel till oss på Kronans Apotek ser du tilll att de inte skadar vår miljö eller vårt dricksvatten. Läkemedel gör stor nytta när de används på rätt sätt, men om de hamnar i fel händer eller i naturen kan de vara skadliga.

Överblivna läkemedel som kastas i soporna eller spolas ned i toaletten kan ge miljöskador. Våra reningsverk klarar inte att helt rena avloppsvattnet från läkemedel och läkemedelsrester sprids då till mark, sjöar, grundvatten och dricksvatten. Det behövs inga stora mängder läkemedel i naturen för att rubba balansen. Vi vet att hormoner från p-piller eller hormonplåster kan göra fiskarter tvåkönade.

Antiinflammatoriska läkemedel har påverkat vissa fågelarter. Antibiotika kan göra bakterier resistenta, så att det blir svårare att bota infektioner i framtiden. Vi vet ännu inte exakt hur olika läkemedel påverkar miljön och vilka konsekvenser det får framöver, därför är det viktigt att lämna tillbaka överblivna läkemedel så att de kan förstöras. 

Hjälp till

Så här kan du ge ditt bidrag:

  • Hämta inte ut mer läkemedel än du behöver.
  • Lämna in dina överblivna läkemedel till oss på Kronans Apotek.
  • Lämna även in använda medicinska plåster och tomma inhalatorer.

Gör så här

Samla alla dina överblivna läkemedel i en genomskinlig plastpåse och lämna den till oss på Kronans Apotek. Använd gärna våra särskilda påsar för överblivna läkemedel som du kan hämta på Kronans Apotek. Ett tips är att alltid ha en påse i medicinskåpet som du fyller på allt eftersom och tar med till oss.

Det är bara läkemedlen du behöver lämna in, inte tomma förpackningar (bortsett från inhalatorer). Förpackningarna källsorterar du precis som andra förpackningar enligt de regler som gäller i din kommun.

Kanyler läggs i avsedda kanylburkar som du kan få från Kronans Apotek. Fyllda kanylburkar lämnas sedan in till Kronans Apotek för destruktion.

Som tack för din miljöinsats ger vi 200 poäng till dig som är kundklubbsmedlem när du lämnar in dina gamla mediciner (gäller max 5 ggr/år).

Här hittar du närmaste Kronans Apotek  

Vad händer med dina läkemedel

Påsar med läkemedelsavfall studeras noggrant på apoteken så att inget annat än läkemedel finns med. Därefter packas de ner i kartonger som försluts med säkerhetstejp och transporteras till särskilda förbränningsanläggningar runt om i landet. Där bränns de under kontrollerade förhållanden med höggradig rökgasrening.

Läkemedlen förbränns vid så höga temperaturer att dess beståndsdelar faller sönder. Rökgaserna renas effektivt och håller utsläppen av försurande gaser på en låg nivå. Resterna från rökgasreningen och askan har låg giftighet och läggs på godkända platser.


Hör gärna av dig till oss på Kronans Apotek med alla dina frågor om läkemedel. Ring 0771 - 612 612