Tillbaka till Hållbarhet på Kronans Apotek

Fler läkemedel innebär fler problem för de äldre

Kronans Apotek lanserar initiativet ”Den rätta medicinen” för att belysa läkemedelsanvändningen bland äldre. En Sifo-undersökning vi låtit göra visar att nästan alla svenskar över 75 år tar minst ett läkemedel varje dag. Hälften av dem tar fyra eller fler. Rapporten visar också att mänga äldre blir förvirrade av läkemedelsutbyten, glömmer att ta sina läkemedel eller tar dem fel.

Många äldre använder många läkemedel

Det finns många fördelar med att bli äldre men för de flesta av oss innebär det också en ökad risk för sjukdomar som kräver läkemedel. Vi kan också se att användningen av läkemedel ökar i Sverige och har gjort det under en längre tid. Enligt en ny undersökning som vi låtit TNS Sifo göra tar 85 procent av alla svenskar över 75 år minst ett läkemedel dagligen. Närmare hälften av dem tar fyra läkemedel eller mer. Undersökningen visar också att många äldre glömt att ta sina läkemedel, tagit fel läkemedel eller feldoserat. Bland personer över 86 år är siffran ännu högre.

Läkemedelsutbyten förvirrar

Läkemedelsutbyten, eller generiska utbyten som det också kallas, skapar en del förvirring. Läkemedelsutbyten är en del av högkostnadsskyddet för medicin. Det innebär i korthet att när ett patent för originalläkemedlet har gått ut är apoteken skyldiga att erbjuda ett byte till det billigaste likvärdiga läkemedlet – om det finns något tillgängligt på den svenska marknaden.

Ett äldre par

Enligt vår Sifo-undersökning har närmare hälften (45%) av de äldre upplevt problem i samband med att deras läkemedel byts ut. Det är framförallt den förändrade formen och storleken på burkar och tabletter som orsakar förvirring. Många äldre tycker dessutom att det är lätt att förväxla de olika förpackningarna med varandra. Undersökningen visar också att bara varannan äldre känner sig helt trygg med att deras läkemedel fungerar tillsammans, och att bara drygt var fjärde (28%) är helt trygga med att medicineringen blir korrekt framöver.

Informationen måste bli bättre

Vi på Kronans Apotek tror att det går att komma tillrätta med problemen genom några enkla konkreta åtgärder. Bland annat anser vi att informationsgivningen kan förbättras och att apoteken kan spela en större roll när det gäller att vara den sammanhållande länken i vårdkedjan. Patienterna träffar oss på apoteken tre gånger oftare än vad hälso- och sjukvården gör. På Kronans Apotek finns universitetsutbildad personal som kan läkemedel. Dessutom är farmaceuter den enda typen av vårdpersonal som ser samtliga läkemedel som den äldre tar. Det ger en bättre överblick som inte de olika specialisterna som skriver ut läkemedel ser. En optimal läkemedelsanvändning är inte bara bra för patienter. Det begränsar också läkemedels belastning på miljön och bidrar till en hållbar ekonomi. Genom initiativ som Den rätta medicinen vill vi ta ansvar för patienters tillgång till säkra och trygga läkemedel. Vi tar också ansvar genom att finnas till i hela landet samt genom att erbjuda rådgivning och olika tjänster.

Senast uppdaterad 2019-04-25