MENY

Medlemsregler för Klubb Kronans Apotek

Allmänt

Med Klubb Kronans Apotek avses kundklubb hos apotekskedjan Kronans Droghandel Apotek org. nr 556787-2048

Medlemskap

Medlemskap i Klubb Kronans Apotek kan beviljas dig om du är över 18 år. Medlemskap förutsätter att du är folkbokförd i Sverige och inte har skyddad identitet. Medlemskapet ger möjlighet att samla bonuspoäng när du köper bonusgrundande varor och du får nyttja bonuspoäng som betalning för sådana varor. Medlemskapet är gratis.

Samla och utnyttja bonuspoäng

Intjänande av poäng sker genom registrering av köp på ett medlemskonto (tillika ditt personnummer). Poängregistrering gäller endast för privat bruk. För varje krona av bonusgrundande inköp får du en bonuspoäng. Receptbelagda läkemedel är inte bonusgrundande i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter. Bonuscheckar genereras 3-4 gånger per år för kunder som uppnått minst 800 poäng. Till grund för bonuscheckarna ligger de poäng som är insamlade under de senaste 12 månaderna. Checken är giltig i 2 månader och kan användas på valfritt Kronans Apotek. Bonusen kan inte inlösas mot kontanter.

Bonusgrundande varor

Intjänande av poäng sker genom inköp av bonusgrundande varor och tjänster på apotek. Bonusgrundande varor är icke receptbelagda läkemedel samt handelsvaror. Bonuspoäng ges inte för förskrivna läkemedel eller andra varor som ingår i högkostnadsskyddet.

Överblivna läkemedel

Lämna överblivna läkemedel till oss så påverkar de inte vår miljö eller vårt dricksvatten. Läkemedel gör stor nytta, men om de hamnar i fel händer eller i naturen kan de vara skadliga. Gör så här: Samla alla dina överblivna läkemedel i en genomskinlig plastpåse och lämna den till oss på Kronans Apotek. Använd gärna våra särskilda påsar för överblivna läkemedel som du kan hämta på Kronans Apotek. Ett tips är att alltid ha en påse i medicinskåpet som du fyller på allt eftersom och tar med till oss.

Det är bara läkemedlen du behöver lämna in, inte tomma förpackningar (bortsett från inhalatorer). Förpackningarna källsorterar du precis som andra förpackningar enligt de regler som gäller i din kommun.

Kanyler läggs i avsedda kanylburkar som du kan få från Kronans Apotek. Fyllda kanylburkar lämnas sedan in till Kronans Apotek för destruktion.

Som tack för din miljöinsats ger vi 200 poäng till dig som är kundklubbsmedlem när du lämnar in dina gamla mediciner (gäller max 5 ggr/år).

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter, personnummer och uppgifter om kontot samt köp (kassakvittoinformation) som sker hos Kronans Apotek sparas och behandlas. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Kronans Apotek samarbetar med för nödvändig behandling för Kronans Apoteks räkning, till exempel för tryck och distribution. Uppgifter lagras elektroniskt. 

När du lämnar in din ansökan om medlemskap medger du att behandling av dina personuppgifter får göras elektroniskt. Kronans Apotek använder personuppgifterna för att administrera kundklubben och för marknadsföringsändamål. All behandling av personuppgifter sker enligt lag. Som medlem kan du komma att få information om erbjudanden m.m. Du har rätt att begära ut och ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Om uppgifter om dig är felaktiga ska de rättas eller raderas.

Force majeure

Kronans Apotek är inte ansvarig för att du som medlem inte kan utnyttja ditt medlemskap och dina förmåner under sådana särskilda omständigheter som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande.

Giltighetstid och uppsägning

Medlemskapet kan när som helst sägas upp av dig. Kronans Apotek har rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet vid misstanke om missbruk. Kronans Apotek får vidta ändring av villkoren för medlemskap. Medlemmen informeras i förväg om en sådan ändring.

Medlemskaps upphörande

Medlemskaps giltighet upphör automatiskt att gälla då medlem avlider, erhåller skyddad identitet eller inte registrerat några inköp på två år.

Nyhet från 1 april 2017

Den 1 april 2017 ändrar vi medlemsreglerna för Klubb Kronans Apotek på så vis att perioden som ligger till grund för insamlande av bonuspoäng kommer vara 12 månader och bonuscheckarna kommer vara giltiga i 2 månader.