MENY

Medlemsvillkor för Klubb Kronans Apotek

Allmänt

Med Klubb Kronans Apotek avses kundklubb hos apotekskedjan Kronans Droghandel Apotek org. nr 556787-2048

Medlemskap

Medlemskap i Klubb Kronans Apotek kan beviljas dig om du är över 18 år. Medlemskap förutsätter att du är folkbokförd i Sverige och inte har skyddad identitet. Medlemskapet ger möjlighet att samla bonuspoäng när du köper bonusgrundande varor och du får nyttja bonuspoäng som betalning för sådana varor. Medlemskapet är gratis.

Samla och utnyttja bonuspoäng

Intjänande av poäng sker genom registrering av köp på ett medlemskonto (tillika ditt personnummer). Poängregistrering gäller endast för privat bruk. För varje krona av bonusgrundande inköp får du en bonuspoäng. Receptbelagda läkemedel är inte bonusgrundande i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter. Bonuscheckar genereras 3-4 gånger per år för kunder som uppnått minst 800 poäng. Till grund för bonuscheckarna ligger de poäng som är insamlade under de senaste 24 månaderna. Checken är giltig i 6 månader och kan användas på valfritt Kronans Apotek. Bonusen kan inte inlösas mot kontanter.

Bonusgrundande varor

Intjänande av poäng sker genom inköp av bonusgrundande varor och tjänster på apotek. Bonusgrundande varor är icke receptbelagda läkemedel samt handelsvaror. Bonuspoäng ges inte för förskrivna läkemedel eller andra varor som ingår i högkostnadsskyddet.

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter, personnummer och uppgifter om kontot samt köp (kassakvittoinformation) som sker hos Kronans Apotek sparas och behandlas. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Kronans Apotek samarbetar med för nödvändig behandling för Kronans Apoteks räkning, till exempel för tryck och distribution. Uppgifter lagras elektroniskt. 

När du lämnar in din ansökan om medlemskap medger du att behandling av dina personuppgifter får göras elektroniskt. Kronans Apotek använder personuppgifterna för att administrera kundklubben och för marknadsföringsändamål. All behandling av personuppgifter sker enligt lag. Som medlem kan du komma att få information om erbjudanden m.m. Du har rätt att begära ut och ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Om uppgifter om dig är felaktiga ska de rättas eller raderas.

Force majeure

Kronans Apotek är inte ansvarig för att du som medlem inte kan utnyttja ditt medlemskap och dina förmåner under sådana särskilda omständigheter som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande.

Giltighetstid och uppsägning

Medlemskapet kan när som helst sägas upp av dig. Kronans Apotek har rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet vid misstanke om missbruk. Kronans Apotek får vidta ändring av villkoren för medlemskap. Medlemmen informeras i förväg om en sådan ändring.

Medlemskaps upphörande

Medlemskaps giltighet upphör automatiskt att gälla då medlem avlider, erhåller skyddad identitet eller inte registrerat några inköp på två år.