MENY

Karriärvägar och Yrkesprofiler

Vi tror på att möjlighet till utveckling och att kunna förnya sig ger ny energi till våra medarbetare. Förutom den kompetensutveckling vi erbjuder vill vi även skapa möjligheter till variation för dig som vill fördjupa dina kunskaper och växa genom extra ansvar. Detta gör vi genom att erbjuda regionala uppdrag och utökat ansvar som exempelvis läkemedels- eller egenvårdsansvarig på apoteken. De regionala uppdragen kan vara heltids- eller deltidsuppdrag och exempel på dessa är Regionalt IT-stöd, Kvalitetsspecialist och Kompetenssamordnare. Nedan kan du även läsa om de yrkesprofiler vi har ute på apoteken.

Apotekschef

Våra apotekschefer kommer från olika bakgrunder, allt från farmaceuter till Apotekstekniker och säljare. Vi värdesätter den mångfald som detta bidrar med till företaget. Som apotekschef är man ytterst ansvarig för apotekets verksamhet. En del av våra apotekschefer får även möjligheten att vara chef över två, eller i vissa fall, tre apotek.

Läkemedelsspecialist

Våra läkemedelsspecialister är farmaceuter med tre till fem års utbildning. De är specialister inom läkemedel och jobbar med rådgivning och försäljning av receptbelagda läkemedel, receptfria mediciner och egenvårdsprodukter.

Egenvårdsspecialist

Egenvårdsspecialisterna är våra experter inom egenvårdssortimentet och jobbar med rådgivning och försäljning av receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter. De är apotekstekniker eller har annan relevant utbildning som till exempel undersköterska med kompletterad egenvårdsutbildning.

Säljare

Säljarna är våra duktiga apoteksassistenter och kassapersonal som jobbar med service och försäljning av handelsvaror.

Säljcoach

Förutom yrkesprofilerna vi har på våra apotek har vi även säljcoacher, som stöttar apoteken i säljutbildningar och individuell säljcoachning.