MENY
Landningssida_desktop_INTEGRITETSPOLICY.jpg

Landningssida_mobil_INTEGRITETSPOLICY.jpg

Integritetspolicy för personuppgiftsbehandling inom klubb Kronans Apotek

Sammanfattning

Kronans Droghandel Apotek AB (nedan kallat ”Kronans Apotek” eller ”vi/oss”) ger våra kunder möjligheten att bli medlem i Klubb Kronans Apotek. Denna kundklubb finns till för de av våra kunder som är intresserade av personliga erbjudanden och av att få bonuspoäng på vissa köp. För att kunna tillhandahålla vår kundklubb samlar vi in och behandlar uppgifter om dig som är medlem. Exempel på uppgifter vi behandlar är namn, personnummer, köphistorik, kontaktuppgifter och användarinformation. I denna informationstext beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter i vår kundklubb. 

Kronans Apotek är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i vår verksamhet. Våra kontaktuppgifter finner du i slutet av denna informationstext. 

 

Varifrån vi samlar in uppgifter

Kronans Apotek samlar in uppgifter om dig från olika källor. Vi samlar in:

 

Uppgifter du lämnar

När du t.ex. blir medlem i kundklubben, handlar varor, tar emot erbjudanden eller då du i övrigt använder våra tjänster, samlar vi in uppgifter som du själv lämnar till oss. Exempel på information som vi samlar in från dig är namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om vad du köper från oss samt information om hur du använder vår kundklubb.  

Uppgifter från databaser

Vi jämför och uppdaterar löpande ditt konto med information från databaser, t.ex. SPAR (Statens personadressregister), för att se till att dina personuppgifter är uppdaterade. Exempel på information vi samlar in från externa databaser är ditt namn, din bostadsadress och dina kontaktuppgifter. 

 

Syfte med behandling av personuppgifter och vilka kategorier av uppgifter som behandlas

 

Personliga erbjudanden och marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka dig personliga erbjudanden och marknadsföra produkter och tjänster som är relevanta för dig. Vi gör detta genom att bland annat analysera vad du tidigare handlat av oss tillsammans med annan information vi har om dig och skapa kundprofiler. Vi använder statistik information för att skicka dig erbjudanden som matchar det vi uppfattar att du är intresserad av. 

Vi behandlar endast dessa uppgifter med ditt samtycke och du kan när som helst dra tillbaks ditt samtycke. För att vi ska kunna leverera innehållet i vår kundklubb måste vi dock behandla dessa personuppgifter om dig. Du kommer därmed inte kunna vara en kundklubbsmedlem om du inte lämnar ditt samtycke till behandlingen. 

För detta syfte behandlar vi:

Namn, personnummer och andra identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter som t.ex. mailadress, postadress och telefonnummer

Köphistorik, t.ex. information om varor du köpt eller lagt i varukorgen i vår e-handel och varor du köpt i butik

Användningshistorik, t.ex. information om din användning av vår hemsida och information om hur du tar emot våra mailutskick, såsom om du öppnar mailen eller om du klickar på en länk i mailet

 

Bonuspoäng

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna beräkna dina bonuspoäng. Genom att vara medlem i kundklubben utvärderar vi dina inköp och erbjuder dig bonus. Vi gör detta genom att se vilka inköp av bonusgrundande varor du gör. 

Vi behandlar endast dessa uppgifter med ditt samtycke och du kan när som helst dra tillbaks ditt samtycke. För att vi ska kunna beräkna din bonus måste vi dock behandla dessa personuppgifter om dig. Du kommer därmed inte kunna vara en kundklubbsmedlem om du inte lämnar ditt samtycke till denna behandling.

 

För detta syfte behandlar vi: 

Köphistorik (vad du köpt och när)

Kontouppgifter (för att koppla din köphistorik till dig)

 

Utveckling av verksamheten

Vi behandlar uppgifter om köphistorik i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utveckling av vår verksamhet med stöd av apoteksdatalagen. 

I detta syfte behandlar vi namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om vad du köper från oss och information om hur du använder vår kundklubb.

 

 

Överföring till tjänsteleverantörer 

Vi kan komma att dela personuppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till Kronans Apotek, t.ex. våra IT-leverantörer, våra distributörer eller våra tryckerier. Dessa bolag får endast behandla personuppgifter för Kronans Apoteks räkning och enligt våra instruktioner. Mer information om vilka tjänsteleverantörer som vid var tid behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner kan lämnas på begäran.

 

Överföring till följd av lagkrav m.m.

Vi kan lämna nödvändiga uppgifter och information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Den lagliga grunden för sådan överföring är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

 

Lagring av dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in om dig lagras så länge de är nödvändiga i förhållande till ändamålen med behandlingen eller enligt vad som krävs enligt lag (se ovan). 

Uppgifterna kommer att raderas senast 2 månader efter avslutandet av ditt konto. Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES. 

 

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se adress nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här. 

 

Tillgång (registerutdrag) -  Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig att begära tillgång till personuppgifterna. 

Rättelse - Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Återkallande av samtycke - Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med framtida behandling av de av dina personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke. 

Du kan återkalla ditt samtycke genom att besöka mina sidor eller genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre kunna vara medlem i Klubb Kronans Apotek och ej heller kunna mottaga erbjudanden och bonus.

Radering - Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga.  

Begränsning av behandling - Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet - Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du själv har tillhandahållit oss och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke. 

Invändning mot behandling  - Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på Kronans Apoteks berättigade intressen. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen. 

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål - Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer Kronans Apotek inte skicka några erbjudanden till dig.

 

Ändringar i Kronas Apoteks rutiner för personuppgiftsbehandling 

Vi kan komma att ändra våra rutiner för personuppgiftsbehandling utifrån förändringar antingen i vår verksamhet eller i tillämplig lagstiftning. I samband med att vi ändrar rutinerna kommer vi informera dig om detta som senast 30 dagar innan de nya rutinerna börjar gälla. 

 

Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter

Kronans Droghandel Apotek AB 

Organisationsnummer: 556787-2048

Adress: Box 30094, 104 25 Stockholm

Telefon kundservice: 0771-612 612

www.kronansapotek.se finns möjlighet att chatta direkt med kundservice och även ett frågeformulär, ange “personuppgifter” i ämnesfältet om dina frågor rör detta.

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

Telefon: +46 (0) 70 198 13 22

 

Epost: gdpr@kronansapotek.se

 

Hos ehälsomyndigheten kan du läsa mer om behandling av personuppgifter

https://www.ehalsomyndigheten.se/behandling-av-personuppgifter/

 

För det fall du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).