MENY

Högkostnadsskyddet för medicin

Högkostnadsskyddet för medicin är till för att du ska slippa höga kostnader för receptbelagda läkemedel. Här går vi igenom allt du behöver veta om högkostnadsskydd och frikort.

På den här sidan

Så funkar högkostnadsskyddet 
Två olika högkostnadsskydd – medicin och sjukvård
Vilka regler gäller i högkostnadsskyddet för medicin?
Vad menas med förmånsperiod?
Frikort – så funkar det
Förmånstrappan – vilka belopp gäller?
Läkemedelsutbyte – vad är det?
Hur mycket medicin får jag hämta ut åt gången?
Vad gäller för mina barn?
Jag har inget högkostnadsskydd, kan jag påbörja ett nu?
Vilka varor ingår i läkemedelsförmånen?

 

Så funkar högkostnadsskyddet 

  • Högkostnadsskyddet ger dig rabatt på receptbelagda läkemedel om dina kostnader överstiger ett visst belopp.
  • Ju högre kostnader du har för dina läkemedel, desto mer rabatt får du. Rabatten framgår av den så kallade förmånstrappan
  • När dina kostnader har uppnått ett visst maxbelopp blir din medicin kostnadsfri under en period. Det kallas frikort.

Två olika högkostnadsskydd – medicin och sjukvård

Högkostnadsskyddet för medicin ska inte sammanblandas med högkostnadsskyddet för sjukvård. Det är två olika system. Informationen här gäller enbart högkostnadsskyddet för medicin.

Vilka regler gäller i högkostnadsskyddet för medicin?

Så här ser reglerna ut i korthet:

• Högkostnadsskyddet gäller för inköp av receptbelagda läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Även vissa andra varor ingår.

• Ju högre kostnader du har, desto mer rabatt får du. Rabatterna definieras i förmånstrappan. Över en viss kostnad får du frikort, och medicinen blir kostnadsfri en tid framåt.

• Det som räknas är din sammanlagda kostnad under en tolvmånadersperiod, förmånsperioden.

Vad menas med förmånsperiod?

Din förmånsperiod börjar när du gör ditt första köp av förmånsberättigade varor efter att din föregående förmånsperiod har gått ut. Förmånsperioden varar sedan i tolv månader.

Frikort – så funkar det

Tack vare högkostnadsskyddet behöver du aldrig betala mer än 2300 kronor för förmånsberättigade läkemedel och varor under din förmånsperiod

När du har kommit upp i maxbeloppet under din förmånsperiod får du frikort. Det innebär att dina återstående uttag är kostnadsfria fram till slutet av förmånsperioden. 

OBS: Frikortet gäller INTE i tolv månader, en vanlig missuppfattning. Frikortet gäller till slutet av din innevarande förmånsperiod och inget annat.

Förmånstrappan – vilka belopp gäller?

Rabatten som du får när du köper godkända receptbelagda läkemedel beror på hur stora kostnader du har haft hittills under din tolv månader långa förmånsperiod. Rabatterna bestäms av den så kallade förmånstrappan:

Förmånstrappan
Kostnad | Rabatt

Upp till 1150 kr | 0 %
1150 - 1673 kr | 50 %
1673 - 2143 kr | 75 %
2143 - 2300 kr | 90 %
2300 kr uppåt | 100 %

 

Ändrade belopp 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 höjdes beloppen i förmånstrappan. Det var en anpassning till det höjda prisbasbeloppet.

Fram till 31 december 2018 såg förmånstrappan ut så här:

Gamla förmånstrappan
Kostnad | Rabatt 
Upp till 1125 kr | 0 %
1125 - 1636 kr | 50 %
1636 - 2097 kr | 75 %
2097 - 2250 kr | 90 %
2250 kr uppåt | 100 %

Vad innebär förändringen?

Ändringen av beloppen kan påverka ditt högkostnadsskydd på två sätt:

• Frikortet: Om du uppnådde frikort före 31 december 2018, gäller ditt frikort oförändrat under resten av din förmånsperiod. Om inte har du nu lite längre kvar till frikortet än innan.

• Rabattnivån: I och med de höjda beloppen i förmånstrappan kan det hända att du har halkat ner ett steg i förmånstrappan sedan årsskiftet. Det medför i så fall en liten ökning av kostnaden nästa gång du köper förmånsberättigade varor. Låt oss titta på ett exempel.

Exempel: Om dina läkemedelskostnader hittills under din förmånsperiod har uppgått till 1636 kr, skulle du vid ett köp före nyår ha fått 75 % rabatt på hela köpet. I och med de höjda beloppen i förmånstrappan ligger du nu istället kvar på nivån med 50 % rabatt. Den lägre rabatten gäller för den del av ditt nästa köp som krävs för att nå upp till den nya gränsen för nästa rabattnivå. I det här fallet en kostnad på 37 kr.

Läkemedelsutbyte – vad är det?

För att ditt köp ska räknas in i högkostnadsskyddet får du vara beredd på något som kallas läkemedelsutbyte. Det betyder att du kan få ett annat, likvärdigt läkemedel än det som står på receptet. Läs allt om läkemedelsutbyte här.

Hur mycket medicin får jag hämta ut åt gången?

Det finns regler för hur mycket medicin du får köpa vid ett och samma tillfälle om högkostnadsskyddet ska gälla fullt ut. 

Du får:

• Hämta ut läkemedel och varor för högst tre månaders förbrukning. 

• Hämta ut nya läkemedel och varor när två tredjedelar av behandlingstiden har gått efter föregående uttag. 

Undantag:

• Du kan hämta ut en större mängd läkemedel och varor vid samma tillfälle om du själv betalar hela kostnaden för den mängd som överstiger tre månaders användning. Samma sak gäller även om du vill hämta ut mer läkemedel innan den föreskrivna tiden har gått sedan senaste köpet.

• Du kan få hämta ut läkemedel och varor med rabatt för längre tid än tre månader om du har särskilda skäl, till exempel en längre utlandsvistelse. Du måste då kunna intyga det särskilda skälet. Besök ditt lokala Kronans Apotek!

Om du verkligen vill får du hämta ut mer än så, men då påverkas din kostnad och ditt högkostnadsskydd på olika sätt. Du kan läsa mer om det på sidan om Läkemedelsutbyte.

Vad gäller för mina barn?

För personer under 18 år är varor på recept kostnadsfria om de ingår i läkemedelsförmånen. Underåriga har alltså permanent frikort, kan man säga.

Jag har inget högkostnadsskydd, kan jag påbörja ett nu?

Ja visst. Ditt högkostnadsskydd aktiveras automatiskt när du köper varor som ingår i läkemedelsförmånen, antingen här på webben eller på ditt närmaste Kronans Apotek. 

Dina köp registreras i e-hälsomyndighetens högkostnadsdatabas, och det är e-hälsomyndigheten som beräknar vilken rabatt du är berättigad till.

Om du inte vill att dina köp ska registreras måste du be om det vid köptillfället.

Vilka varor ingår i läkemedelsförmånen?

Att en vara är receptbelagd innebär inte automatiskt att den ingår i läkemedelsförmånen. Dessutom ingår vissa varor som inte är receptbelagda, till exempel vissa stomiprodukter. 

Vilka läkemedel och andra varor som ska omfattas av läkemedelsförmånen beslutas löpande av en myndighet som heter Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV.

När du loggar in på Mina Recept kan du se om just dina receptbelagda läkemedel ingår i läkemedelsförmånen. På TLV.se hittar du vilka varor som omfattas av läkemedelsförmånen. Du är också alltid välkommen att fråga oss!

 

 

Senast uppdaterad 2019-01-02