MENY

Högkostnadsskyddet

Att vara sjuk och köpa mediciner kan bli dyrt. Därför finns högkostnadsskyddet som ger ett skydd mot höga sammanlagda kostnader för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.

Högkostnadsskyddet innebär att det finns en gräns för hur mycket du behöver betala per år för varor utskrivna på recept och som ingår i läkemedelsförmånen. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är den myndighet som beslutar vilka varor som får ingå i läkemedelsförmånen. Högkostnadsskyddet omfattar 12 månader, därefter börjar en ny högkostnadsperiod.

Hur fungerar det?

När du köper varor på recept som ingår i läkemedelsförmånen betalar du själv hela eller en del av priset. Du betalat fullt pris för dina varor fram till dess att du kommit upp till gränsen för 50% rabatt. Därefter tar förmånstrappan vid och den del du betalar själv blir lägre ju högre sammanlagda kostnader du har haft för varor på recept som ingår i läkemedelsförmånen under 12-månadersperioden.

Nya regler från och med den 1 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 kommer högkostnadstaket öka från 2200 kr till 2250 kr. De som betalat 2200 kr, dvs. uppnått frikort senast den 31 december 2017, behåller sitt frikort fram till deras period tagit slut, varefter de börjar på den ”nya trappan”.

Så här ser förmånstrappan ut

Frikort erhållet fram till och med den 31 december 2017:

• Upp till 1100 kr betalar du 100% av kostnaden

• Mellan 1100 kr och 1600 kr betalar du 50% av kostnaden

• Mellan 1600 kr och 2050 kr betalar du 25% av kostnaden

• Mellan 2050 kr och 2200 kr betalar du 10% av kostnaden


Frikort erhållet från och med den 1 januari 2018:

• Upp till 1125 kr betalar du 100% av kostnaden

• Mellan 1125 kr och 1636 kr betalar du 50% av kostnaden

• Mellan 1636 kr och 2097 kr betalar du 25% av kostnaden

• Mellan 2097 kr och 2250 kr betalar du 10% av kostnaden

När du betalat upp till och med den övre gränsen får du frikort. Du betalar då inte längre för dina receptbelagda varor som ingår i läkemedelsförmånen under resterande delen av 12-månadersperioden. Efter ett år, oavsett om du har frikort eller var du befinner dig i förmånstrappan, börjar du om på en ny förmånsperiod vid nästa inköp.

Kan jag hämta ut så mycket jag vill vid ett och samma tillfälle?
För att få rabatt på dina inköp och för att de ska räknas in i ditt högkostnadsskydd får du hämta ut läkemedel och varor för högst tre månaders förbrukning i taget. När två tredjedelar av behandlingstiden gått från föregående uttag kan du hämta ut nya läkemedel och varor med rabatt.

Dock finns det undantag
• Du kan hämta ut en större mängd läkemedel och varor vid samma tillfälle eller oftare om du själv betalar hela kostnaden för den mängd som överstiger tre månaders användning.

• Om du har särskilda skäl, till exempel en längre utlandsvistelse, kan du få hämta ut läkemedel och varor med rabatt för längre tid än tre månader. Du måste då kunna intyga det särskilda skälet. I detta fall är du välkommen att besöka ditt lokala Kronans Apotek.

Vad gäller för mina barn?
För personer under 18 år är varor på recept, som ingår i läkemedelsförmånen, kostnadsfria.

Jag har inget högkostnadsskydd, kan jag påbörja ett nu?
Ja, förutsatt att du köper läkemedel på recept på en vara som ingår i läkemedelsförmånen. Du är välkommen att ansluta dig på valfritt Kronans Apotek.

Vilka varor ingår i förmånerna?
Att en vara är receptbelagd innebär inte automatiskt att den ingår i läkemedelsförmånen. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar om vilka läkemedel och andra varor som ska omfattas av läkemedelsförmånen. Vilka varor som omfattas av förmånerna framgår av www.tlv.se/beslut/sok/lakemedel.

När du loggat in med din e-legitimation för att se dina recept ser du om just dina varor på recept ingår i läkemedelsförmånen eller ej.