MENY

Varför börjar unga röka?

non smooking 2.jpg

 

1 av 3 unga under 18 år har testat att röka. Den absoluta majoriteten, såväl pojkar som flickor, uppger att det beror på orsaker som kompisars påverkan och viljan att passa in, alltså grupptryck.

Många unga uppger att ens mentala mående påverkar i stor grad huruvida man börjar röka eller inte. 40% av unga uppger att en anledning till att börja röka är att de har förebilder som använder tobak.

1 av 4 unga har föräldrar som inte pratat med sina barn om rökning överhuvudtaget. Varannan ung tjej och nästan varannan ung kille säger att bristande stöd från föräldrar är en avgörande faktor till att börja röka eller inte. Över var tredje ung uppgav att unga börjar röka för att de vill protestera eller provocera genom sin rökning.

Källa: A Non Smoking Generation Novusundersökning 2016

Hur många barn börjar röka när:

Tobak_statestik.jpg