MENY
Top banner_graviditet och bli med barn_1157x260_Tvillingar.jpg

Att vänta tvillingar

Oftast upptäcks det att man väntar tvillingar vid ultraljudsundersökningen. Beskedet kan vara omtumlande. Att vänta tvillingar kan kännas dubbelt så roligt men kanske också dubbelt så jobbigt.

En tvillinggraviditet för med sig lite större risk för komplikationer och det är extra viktigt att du sköter om dig med bra kost och vilar tillräckligt mycket. Här kan du läsa svar på vanliga frågor, få en överblick över vilken vård du kommer att få och hitta information om hur flerbarnsfödslar skiljer sig från vanliga förlossningar.

Tvåäggstvillingar

Tvåäggstvillingar blir det när två ägg blir befruktade av två spermier. Barnen behöver inte vara mer lika än vilka syskon som helst. Alla tvåäggstvillingar har var sin moderkaka och varsin fostersäck. Gränsen mellan de två säckarna bildar då en skiljevägg.

Enäggstvillingar

Enäggstvillingar blir det om en spermie befruktar ett ägg som sedan delar sig. Dessa barn blir genetiskt identiska. De är av samma kön och har samma blodgrupp. De kan bli mycket lika varandra, men trots sin gemensamma genuppsättning kan barnens utseende och egenskaper ändå skilja sig åt. Två tredjedelar av enäggstvillingarna delar på en gemensam moderkaka. En procent av alla tvillingpar har ingen skiljevägg alls mellan sig i livmodern, vilket innebär att de delar både moderkaka och fostervatten och kan ha direkt kroppskontakt.

Besvär och komplikationer

Att vänta tvillingar brukar vara mer ansträngande för mamman och magen blir betydligt större och tyngre än när man väntar ett barn. I den 30:e graviditetsveckan är den blivande tvillingmammans mage lika stor som magen hos en fullgången mamma som bara väntar ett barn. För att veta hur tvillingar växer krävs flera ultraljudsundersökningar under graviditeten. Det är vanligt att tvillingmammor behöver sjukskrivning någon gång mellan vecka 25 och 30. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är att det brukar bli tidiga sammandragningar eller förvärkar. Kroppsliga besvär är vanligare vid tvillinggraviditet. Exempel på det är illamående, ryggont, halsbränna, trötthet, svullna händer och fötter. Blodbrist, högt blodtryck, havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes och graviditetsklåda är också vanligare när man väntar mer än ett barn.

Förlossning

Tvillingar föds i regel ett par veckor tidigare än andra barn. Genomsnittsförlossningen sker vecka 38, men enäggstvillingar föds oftast tidigare än så. Om den ena tvillingen inte växer som den ska kan barnen behöva förlösas i förtid. Ibland händer det att kvinnan läggs in på sjukhus på grund av komplikationer. Det kan till exempel handla om förvärkar och risk att föda för tidigt. Ungefär hälften av tvillingarna föds på naturlig väg medan hälften av barnen förlöses med kejsarsnitt. Ligger båda barnen med huvudet nedåt är naturlig förlossning att föredra om graviditeten har varit normal. Även om bara en av tvillingarna ligger med huvudet nedåt går det att föda på vanligt sätt. Om förlossningsläkaren bedömer att något av fostren inte klarar av en vanlig förlossning föreslår man kejsarsnitt. När tvillingen längst ned ligger med stjärten nedåt, så kallad sätesbjudning, rekommenderar man också planerat kejsarsnitt. Detsamma gäller om barnen av någon anledning behöver komma ut före vecka 34.

Hur vanligt är det att få tvillingar?

Cirka 1,5 procent av alla födslar i Sverige resulterar i tvillingar. Av alla tvillingar är cirka 75 procent tvåäggstvillingar och 25 procent enäggstvillingar. Benägenheten att få tvåäggstvillingar går i arv. Om din mamma eller syster har fått tvåäggstvillingar ökar chansen att du också ska få det. Provrörsbefruktningar (IVF) har fört med sig att tvillingfödslarna ökat de senaste 15 åren. Med ökande ålder hos mamman ökar också möjligheten att få tvillingar.

Att tänka på under graviditeten

Oavsett om man väntar ett eller två barn så är det samma riktlinjer för alla gravida. Den som är gravid med tvillingar bör dock vara extra nogrann med att lyssna på sin kropp. Tänk på att:

• Att vila extra mycket.
• Att få tillräckligt med sömn.
• Att äta näringsriktig mat.
• Att motionera lagom.


Källa: 1177 Vårdguiden

Ta hand om dig själv under graviditeten 

 

Läs mer om graviditet