MENY

A Non Smoking Generation

non smooking generation 1.jpg


A Non smooking Generation vill begränsa tobakens plats i samhället i syfte att skydda barn och ungdomar från tobaksbruk.

I motsats till vad många tror, är tobak ett nästan lika stort problem idag som det var för trettio år sedan. Varje dag börjar ca 45 ungdomar att röka (över 16 000 om året) och tobaksindustrin försöker hela tiden komma på nya sätt att göra sina produkter mer attraktiva.

A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. De inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.